Youth Bridges Through Art – scurtă prezentare a proiectului

Acest proiect KA2 este realizat de Asociația Culturală Atelierul European de Artă cu parteneri din România (DGASPC Sector 6), Spania (Associacio Globers) și Polonia (Walbrzyskie Stowarzyszenie Mlodziezy) și are următoarele obiective:

  1. Creșterea și îmbunătățirea capacității celor trei parteneri de a lucra cu tinerii defavorizați prin metode care combină arta și educația non-formală.
  2. Dezvoltarea competențelor pentru 30 de lucrători de tineret în crearea, adaptarea și implementarea a minimum 30 de metode care promovează incluziunea și contribuie la creșterea stimei de sine.
  3. Sprijinirea dezvoltării personale a 120 de tineri dezavantajați, îmbunătățirea încrederii și abilităților lor de comunicare și oferirea unei șanse de a-și crește abilitățile artistice.
  4. Promovarea incluziunii tinerilor dezavantajați.

Proiectul include 30 de lucrători de tineret (șase dintre ei fiind instructori de artă voluntari) și 120 de tineri defavorizați. Lucrătorii de tineret vor dezvolta o metodologie bazată pe combinarea artei și metodelor non-formale, având ca scop incluziunea tinerilor defavorizați și îmbunătățirea imaginii de sine. Timp de cinci luni, grupurile de tineri vor învăța o formă de artă (dans în România, teatru în Spania și muzica în Polonia) și vor lucra la abilitățile lor personale și interpersonale. Proiectul se va încheia cu un spectacol final.

În plus, vom alcătui un manual cu 30 de metode de educație non-formală și tehnici incluzive de formare artistică dezvoltate de participanți. Un alt rezultat va fi un caiet de lucru cu exerciții practice. Vom încorpora aceste instrumente în munca noastră cotidiană și vom oferi aceste instrumente tuturor celor interesați. Planificăm să organizăm un eveniment în fiecare țară, pentru a prezenta performanțele tinerilor defavorizați, și să finalizăm un film documentar (pentru a împărtăși rezultatele și pentru a crește gradul de conștientizare). Împreună, vom transmite inițiativa noastră către mii de oameni, promovând incluziunea și diversitatea.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *